11. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

I. ÜNİTE: BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI) – EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ

1. Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
2. Öğretici Metinler
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)
B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)

5. Tanzimat Donemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Tanzimat Edebiyatı Temsilcileri /Yazarları /Şairleri/Sanatçıları

III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912)

1. Servetîfünun Edebiyatının Oluşumu

2. Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)

a. Servet-i Fünün Edebiyatında Edebî Tenkit (Eleştiri)
b. Servet-i Fünun Edebiyatında Gezi Yazısı
c. Servet-i Fünün Edebiyatında Hatıra
d. Servet-i Fünün Edebiyatında Makale

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

a. Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir ve Özellikleri
b. Mensur Şiir

4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye)
b. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman)

5. Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri ve Temsilcileri

FECR-ÂTÎ TOPLULUĞU (1909-1912)

Fecr-i Âti Şiiri ( Ahmet Haşim , Emin Bülent Serdaroğlu,Müfit Ratib )

Fecr-i Âti Edebiyatında Roman ve Hikâye

Fecr-i Âti Edebiyatında Tiyatro

Fecr-i Âti Edebiyatında Öğretici Metinler

Fecr-i Âti Deneme Sınavı (10 Soruluk)

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

1. Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu ( Millî edebiyat dönemini hazırlayan akımlar, Genç Kalemlerde Milli Edebiyat, Yeni Lisan Hareketi )

2. Öğretici Metinler

a. Milli Edebiyat Döneminde Makale
b. Milli Edebiyat Döneminde Fıkra
c. Milli Edebiyat Döneminde Sohbet
d. Milli Edebiyat Döneminde Tenkit
e. Milli Edebiyat Döneminde Edebiyat Tarihi Çalışmaları

Milli edebiyat deneme sınavı

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
b. Saf (Öz) Şiir, Özellikleri ve Temsilcileri
c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
d. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri

4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
a. Milli Edebiyat Dönemi Hikâye
b. Milli Edebiyat Dönemi Roman
c. Milli Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin (Hikâye-Roman) Özellikleri

B. Milli Edebiyat Dönemi Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

5. Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Sohbete katılın

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir