9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

I.ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

1. İletişim (sunumla konu anlatımı)
2. İnsan, İletişim ve Dil ( Dil Nedir? , Kültür nedir?, Kültürün unsurları nelerdir? )
3. Dil-Kültür İlişkisi ( Kültür Taşıyıcı Olarak Dil )

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1. Dillerin Sınıflandırılması ( Yapı Bakımından Diller, Köken Bakımından Dil Aileleri )
2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi ( Türklerin tarih boyunca kulladıkları yazılar, alfabeler )

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

1. Türkçenin Ses Özellikleri ( Lehçe nedir? , Argo nedir? )
2. Telaffuz (Söyleyiş)( Konuşma Dili )

IV. ÜNİTE: KELİME BİLGİSİ

1. Kelimede Anlam ve Kavram
2. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı

2.1. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
2.2. Kelimelerde Anlam Değişmeleri

3. Kelime grupları

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

1. Cümlede Anlamın Oluşumu
2. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
2.1. Haber Cümleleri
2.2. Dilek- İstek Cümleleri
2.3. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
2.4. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
3. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
2. Paragrafta Yapı
3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
5. Metin ve Paragraf

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir