10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

I. ÜNİTE : TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. Edebiyat-Tarih İlişkisi (Edebiyat Tarihi) 2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1. Destan Dönemi 1.1.Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler/ Şiir (Sagu, Koşuk) 1.2. Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan) 2. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN […]