Ahmet Haşim’in Hayatı ve Edebî Kişiliği

1884’te Bağdat’ta doğan Ahmet Haşim Türk sembolistlerinin öncülerindendir. Çocukluğu, babasının memurluğu sebebiyle şehir şehir dolaşmakla ve farklı okullarda eğitim görmekle geçer. 1895 ‘te İstanbul Galatasaray Lisesi’ne kayıt yaptırmıştır. Daha sonra 1907’de Hukuk Mektebi’ne devam eder. Güzel Sanatlar Akademisi(Sanâyi-i Nefise Mektebi)’nde mitoloji dersleri verir. Fransızca öğretmenliği yapar. Bu görevleri 1933’te vefat edene kadar devam eder. Ahmet […]