Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi

Tıpkı birinci dönem “Şiir inceleme yöntemi” başlığı altında tüm dönem boyunca yaptığımız incelemeler gibi “anlatmaya bağlı edebî metinleri” de inceleyeceğiz. Çok zor bir konu değil. Birinci dönem işlediğimiz konuların bir tekrarı niteliğinde olacaktır. Sadece bir iki alt başlık yeni. Anlatmaya bağlı edebî metinleri incelerken şu başlıklar altında inceleme yapacağız: a. Metin ve Zihniyet ( Dönemin […]