Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Millî edebiyat dönemi şiir açısından karışıklık arz eder. Şu Millî edebiyat şiiridir diye net bir şekilde söyleyebileceğimiz bir şiir yoktur. Millî edebiyat şairleri kendilerini halka kabul ettirmeye, sanat anlayışlarını kabul ettirmeye çalışırken bir yandan da Haşim gibi bağımsız sanatçıların şiir faaliyetleri görülür. Ayrıca Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin de bu dönemde […]