Deneme

Yazarın duygu ve düşüncelerini, herhangi bir ispat zorunluluğu olmadan, samimi bir üslûpla, okuyucuyla konuşur bir şekilde kaleme almasıdır. Dünya edebiyatında en önemli deneme yazarı olarak bilinen Montaigne, en ünlü kitabı “Denemeler“in önsözünde şöyle söylemektedir: Eğer mümkün olsaydı karşınıza anadan doğma çıkardım. Bu kitapta size asla bir şey kanıtlama iddiam yoktur. Elimden geldiğince size beni anlattım. […]