Destansı Anlatım

Destansı anlatım özelliği “destan” türündeki metinlerden türemiş bir anlatım türüdür. Destansı anlatımın özellikleri şunlardır: 1. Destansı anlatımda tarihî olaylar veya kişiler okuyucuda heyecan, coşku bırakacak şekilde ele alınır. 2. Siz de biliyorsunuz ki destanların en önemli özelliği içerisinde mutlaka olağanüstülükler taşımasıydı. İşte destansı anlatımın da en önemli özelliği metinde olağanüstülüklere yer veriyor olmasıdır. 3. Destansı […]