Dil ve Anlatım Dersi Proje Ödevi Konuları

Genellikle edebiyat öğretmenlerimiz zümre toplantılarında toplantıda mühim meseleler konuşulmadı ise eski tutanakların tarihlerini değiştirip aynen idareye vermeyi tercih ederler. Böylece öğrenciye verilecek ödev konularının yer aldığı bu zümre tutanakları bizim öğrencilik yıllarımızdan beri hiç değişmez. Bir öğretmenimiz de çıkıp ben alternatif ödev vereyim, öğrencilerin yaratıcılıkları gelişsin demez. Hâl böyle olunca internette “dil anlatım proje ödevi […]