Divan Şiiri

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden bir müddet sonra başlayan ve Tanzimat Dönemi Edebiyatına kadar (1860) devam eden edebiyata biz Divan Edebiyatı diyoruz. Bu dönem Arap ve Fars (İran) edebiyatının etkisiyle, Türk şairinin hayal gücü, yaratıcılığı ile şekillenmiş ve kendine özgü kuralları, gelenekleri, anlayışı olan bir dönem haline gelmiştir. Bizim edebiyatımız İslâmiyet öncesinden tutun da Tanzimat dönemine kadar […]

Divan Edebiyatının Diğer İsimleri ve Açıklamaları

Ortaöğretim öğretim programında ve ders programlarında Divan Edebiyatı ismiyle bahsedilen dönem İslâmiyet’in kabulünden bir dönem sonra başlayan ve Tanzimat Edebiyatının başlamasına kadar devam eden dönemdir. Bu döneme birkaç farklı isim verilir. Biz bütün isimleri ve açıklamaları aşağı yazalım: Saray Edebiyatı: Bu isimlendirme, bu dönem edebiyatının genelde saray ve çevresinde gerçekleştiğini savunan görüş tarafından kullanılmıştır. Bu […]