XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

Öncelikle bu döneme hangi isimlerin verildiğini tartışmak gerekir. Çünkü farklı isimlendirmeler yanlış anlaşılmaları beraberinde getirir. Bu döneme Osmanlı edebiyatı, divan edebiyatı, saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı denilmektedir. Bizce en uygun olanı Klâsik Türk Edebiyatı‘dır. Zira bu edebiyat sadece Osmanlı topraklarında olmadığı için Osmanlı edebiyatı demek, sadece gazel, kaside ve rubailerin yer aldığı divanlardan oluşmuş bir […]