Edebiyat Tarih İlişkisi

Edebiyat tarih ilişkisi konusuna başlamadan evvel edebiyatın ve tarihin teker teker tanımını yapmak gerekiyor. Bu tanımdan sonra edebiyat ile tarih arasındaki farkları ve benzerlikleri belirlemek gerekiyor. Daha sonra da asıl konumuz olan ” edebiyat tarih ilişkisi “ne göz atmak gerekiyor. Edebiyat, güzel olan her şeydir diyebiliriz aslında. Renklerin uyumu, nesnelerin uyumu, duyguların, seslerin uyumuna edebiyat […]

Milli Edebiyat Döneminde Edebiyat Tarihi Çalışmaları

Edebiyat tarihi, Türk edebiyatının temelini oluşturur. Biz tarihi çalışmalara bakarak Türk edebiyatı hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olabiliriz. Türk edebiyatının devirleri hakkında karşılaştırmalı araştırma yapabilir; şair ve yazarlarımız hakkında monografi çalışması için kaynak olarak kullanabiliriz. Türk edebiyatı tarihi hakkında  Millî edebiyat döneminde çok başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bugün üniversitelerin Türk edebiyatı bölümlerinde hâlâ ders kitabı olarak […]