Eleştiri (Tenkit)

Bir eseri tanıtırken onun olumlu, olumsuz yönlerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirli kriterler eşliğinde değerlendirmeye tenkid denir. Eleştiri kelimesi genel olarak olumsuz bir çağrışım yapsa da aslında olumlu anlamı da vardır. Yani değerlendirme işi, eleştiri işi he olumlu hem de olumsuz yapılabilir. Eleştirinin Özellikleri: 1. Eleştiri yazısı yazana “eleştirmen” denir. Eleştirmenler topluma yol gösterirler, bu […]