Emredici Anlatım

Emredici anlatım, adından da anlaşılacağı gibi “emir” duygusu içeren metinlerde kullanılan bir anlatım türüdür. Emredici anlatımın özelliklerini şöyle listeleyebiliriz: – Emredici anlatım türü daha çok emir, yönlendirme, isteme, telkin etme gibi duyguları içeren metinlerde kullanılan anlatım türüdür. – Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. Çünkü karşıdaki kişiye yapıp yapmayacağı bir emir verilir. – Genelde toplumsal […]