Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti Karışık Test Soruları

1.Aşağıdakilerden hangi sıralama, Türk Edebiyatı dönemleri için doğrudur? A) Tanzimat edebiyatı / Divan edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun B) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun C) Halk edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Milli edebiyat / Fecr-i Ati D) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Servet-i Fünun / Milli […]