Tiyatro

Bir metinde geçen olayların, seyirci topluluğu önünde gösterilmesine dayanan edebî metinlere göstermeye bağlı metinler denir. Göstermeye bağlı metinlerin uygulama alanı tiyatrolardır. Tiyatro nedir? Belirli bir halk topluluğunun önünde herhangi bir metne dayalı ya da metinden bağımsız olayın canlandırılmasına denir. Tiyatro göstermeye dayalı bir sanattır. Olaylar sahnede, insanların önünde oluş halindeyken gösterilir, canlandırılır. Tiyatro, toplumla en […]

Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma

Bir olay çevresinde gelişen anlatıları iki gruba ayırarak inceleyebiliriz: Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler ve Göstermeye Bağlı Edebî Metinler. 1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler Kâinat yaratıldığından bu yana insanlar birbirlerine bir şeyler anlatma ihtiyacı hisseder. Zaten konuşma yetisi insana bu sebeple verilmiştir: Karşımızdakine bir şeyler anlatmak. İşte dünyanın yaratılışından beri biz aslında “anlatmaya bağlı metinleri” hayatımızın […]