Genç Kalemler ve Türkçülük

XIX. yüzyılın sonlarında, yazını da etkileyen, daha doğrusu besleyen üç düşünce akımıyla karşılaşılmaktadır. Batıcılık, Tükçülük, İslamcılık’tır bu üç düşünce akımı. Genellersek Edebiyat-ı Cedideciler batıcı, eskiyi savunanlar İslamcı ve Osmanlıcıdır. “Tükçe Şiirler” (1899) adlı kitabıyla Mehmet Emin Yurdakul da Tükçülüğe bağlanır. Bu üç akım, Cumhuriyet’e dek Tük yazınındaki akımları belirleyecek, Cumhuriyet’ten sonra da siyasal kümelenmelere bağlı […]

Fecr-i Âti Edebiyatında Öğretici Metinler

Fecr-i Âti Topluluğunun genel özellikleri hakkında ne söylemişsek öğretici metinler için de bu geçerlidir. Her edebî dönem bir önceki döneme tepki olarak doğduğu için mutlaka onu eleştirecek ve kendini haklı çıkaracak sebepleri açıklayacaktır. İşte Fecr-i Âti sanatçıları da kendilerini kabul ettirmek için Servet-i Fünûn sanatçıları ile tartışmaya girmiş, onlara karşı sert eleştirilerde bulunmuşlardır. 1911’den itibaren […]