Haber Yazıları

Haber yazıları, ilgi çekici olayları, gelişmeleri yayın organları, televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla halka duyurmak amacıyla yazılan yazılara denir. Haber vermek, çok eski dönemlere kadar götürebileceğimiz bir etkinliktir. İnsanların yaşadığı olayları birbirine anlatması birer haber verme örneğidir. Osmanlı toplumuna gittiğimizde devletin halka duyurmak istediği olayları tellallar aracılığıyla en ücra köşelere kadar duyurması birer […]