İslamcılık Akımı

Milli Edebiyat dönemini anlayabilmek için İslamcılık fikrine, İslamcılık akımına mutlaka göz atmak gerekir. İslamcılık Osmanlı Devleti’nin en önemli politikalarından biridir. İslamcılık akımı Osmanlı Devleti’nin resmi akımıdır. İslamcılık İslâm kelimesine dayanır. İslam; Selam’ dan gelmektedir. Tanrı’ ya teslimiyet, Hz Muhammedce kurulmuş ve yayılmış din, Muhammed Peygamber’ in ümmetinden olan kimse anlamında kullanılmaktadır. Mehmed Akif Ersoy İslamcılık […]

Millî Edebiyat Dönemini Hazırlayan Akımlar

Osmanlıcılık: Hepimizin tarih derslerinde sıkça hatırladığı bir kavramdır. Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan tüm toplumların (Türk, Arap, Ermeni, Yunan, Çerkez gibi) dinine, inancına ve mezhebine bakılmaksızın eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan görüştür. Tanzimat döneminde başlayan azınlıkların çözülmesi sürecinin önüne geçerek Osmanlı’nın yıkılışını engellemek isteyenlerin savunduğu bir görüştür. Yani aslında Osmanlı’nın kuruluş özelliklerine baktığımız zaman zaten […]