Küçük Ünlü Uyumu

Düzlük yuvarlaklık uyumu olarak da bilinir. Bir kelimede düz ünlüden sonra düz (a, e, ı, i), yuvarlak ünlüden sonra yuvarlak dar (u, ü) veya düz geniş (a, e) ünlüler bulunur: anlaşmalı, bilek, çilek, ısırmak, ılıklaşmak, kayıkçı, seslenmek, yeşil; boyunduruk, börekçi, çocuk, güreşmek, ocakçı, odun, özlemek, sürmek, vurmak, yoklamak, yorgunluk, yumurta, yüreksiz vb. Küçük ünlü uyumuna […]

Türkçede Büyük Ünlü Uyumu

Not: Büyük ünlü uyumu Türkçenin ilk döneminden itibaren geçerliliğini koruyan bir kuraldır. Türkçenin ilk dönem metinlerinde (örneğin Orhun Yazıtları) bile bu kural yer almaktadır. Şu yazımızda da bahsettiğimiz gibi özellikle bir kelimenin Türkçe kökenli olup olmadığına bakmak için öncelikle Büyük Ünlü Uyumuna yani bilimsel bir ifadeyle Kalınlık-İncelik Uyumuna bakmamız gerekiyor. Eğer sözcük bu kurala uyuyorsa […]