Kaside

Divan şiirinde gazelden sonra en mühim nazım biçimlerinden biridir kaside. Daha çok din ve devlet büyüklerini; peygamberi, halifeleri, padişahları övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside, önce Arap edebiyatında görülen daha sonra Türk edebiyatına geçen bir nazım şeklidir. Kaside ilk başlangıçta aşk duyguları ve tabiat güzellikleri karşısında duygulanmalardan doğan ve bu duyguları kabile topluluklarının sosyal hayatıyla birleştiren […]