Kıt’a

Divan şiiri nazım biçimlerinden olan  günümüzde dörtlük nazım birimine kıta denirken Divan edebiyatında ise bir nazım biçiminin adıdır. Kıtanın Özellikleri – Genellikleiki beyitin bir araya gelmesiyle oluşan nazım biçimidir. – İkinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklıdır. (xa xa) – İki beyitte de bir anlam bütünlüğü ve birliği vardır. – Çok farklı konularda yazılabilir. Ancak daha […]