Klasisizm Akımı

Klasizm, “Klasik’ kelimesi, köken itibariyle “seçme” anlamındaki Latince “classicus”tan gelmektedir. Klasik kavramı, gerek Batı dillerinde gerekse Tük dilinde farklı kişiler veya farklı dönemlerde farklı manalarda kullanılmış ve kullanılmaktadır. Söz konusu durum, tabiî olarak birtakım karı- şıklıklara sebep olmuş ve olmaktadır. Bu sebeple önce klasik kavramının anlamlarını bilmemizde fayda vardır. Klasik: Eski Yunan ve Latin yazar/şairleri […]