Makale

Tanzimatla birlikte Türk edebiyatına giren makale, günümüzde özellikle akademik çevre tarafından en çok kullanılan yazı türlerinden birisidir. Makale, belirli bir konu hakkında bir fikri savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Ayrıca herhangi bir konuda yapılmış çalışmaları, deneyleri insanlara anlatmak, bu deney hakkında bilgi vermek amacıyla da yazılabilir. Makaleler genellikle gazetelerde ve dergilerde yayımlanır. Ülkemizde […]