Mastarlara Gelen Eklerin Yazılışı

-ma / -me ile biten mastarlardan sonra -a / -e, -ı / -i eklerinden biri geldiğinde araya y koruyucu ünsüzü girer: çalışma-y-a, darılma-y-ı, kalaylama-y-a, okuma-y-a; görme-y-i, gülme-y-i, sevme-y-e, silme-y-i vb. Diğer Yazım Kuralları Ses, Harf ve Alfabe Türkçede Ünlülerin Nitelikleri Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Yerler Türkçede Büyük Ünlü Uyumu Küçük Ünlü Uyumu Ünlü Düşmesi Ünsüz Uyumu […]