Anlama ve Yorumlama

Edebî metinleri diğer metinlerden ayıran en önemli özellik edebî eserin çok anlamlı olmasıdır. Eser, her okunuşunda farklı bir anlam ile karşımıza çıkar. Ayrıca her okuyan eserden farklı bir anlam çıkaracaktır. Biz eseri yorumlarken belirli kriterler belirler ve bu kriterlere göre eseri yorumlarız. İşte bu yorumlama esnasında eseri yorumlayan kişi de farklı anlamlar çıkaracaktır. Şöyle klasik […]