Metin ve Zihniyet

Öncelikle zihniyet kavramının genel bir tanımını yapalım ve daha sonra metin ve zihniyet ilişkisinin ne olduğuna bakalım. Zihniyet, bir dönemdeki siyasî, sosyal, kültürel, askerî, ticarî, ekonomik, dinî, adlî unsurların, eğitim etkinliklerin, inanışların, gelenek ve göreneklerin, aklınıza bununla ilgili ne gelirse, hepsinin bir araya gelerek oluşturdukları ortam ve zevk bütünüdür. Zihniyet bu saydığımız unsurların hiçbirine indirgenemez. […]