Fecr-i Âti Edebiyatında Hikâye ve Roman

Fecr-i Âti edebiyatı anlatmaya dayalı metinleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmış, ürünler verilmiştir. Şiirde olduğu gibi roman ve hikâyede de Fecr-i Âticiler Servet-i Fünûn sanatçılarını devam etmişlerdir. Daha sonra Millî Edebiyat akımına dahil olacak Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu dönemin en mühim roman ve hikâye yazarıdır. İzzet Melih Devrim ve Cemil Süleyman Alyanakoğlu […]