Osmanlıcılık

Osmanlıcılık, Osman Gazi’ nin XIII. yüzyılda kurduğu, Birinci Dünya savaşından sonra dağılan Türk imparatorluğuna ve bunun uyruklarına verilen “Osmanlı” sözcüğünden gelir. Osmanlılık ilkesini kabul edenlerin yolu anlamında kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu otuz sekiz ulustan kurulu uyruklar topluluğudur. Araplar, Boşnaklar, Çerkezler, Gürcüler, Kürtler, Arnavutlar, Süryaniler, Macarlar, Bulgarlar, Rumlar, Sırplar, Yunanlar, Romenler, Ermeniler, Yahudiler hep birlikte Osmanlı bayrağının […]