Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiirin Özellikleri • Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir. • Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir. • Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir. • Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır. • Hece vezni kullanılmıştır. • Millî konulara yer […]