Millî Edebiyat Döneminde Eleştiri

Millî edebiyat dönemi, çok yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönemdir. Genç Kalemler’in yayın hayatı boyunca özellikle Ali Canip ve Ömer Seyfettin, her sayıda mutlaka eleştiri yazısı yayımlamışlardır. Bu eleştiriler kendilerine yönelik yapılan eleştirilere mahiyet cevabında eleştirilerdir. Yeni Lisan hareketinin ve Millî edebiyat anlayışının açıklanması, savunulması, korunması noktasında özellikle eleştiri yazıları yayımlanır. Yakup Kadri ve Hamdullah Suphi […]