Müstezat

Müstezatın kelime anlamı olarak, çoğalmış, artmış demektir. Divan şiirinde edebiyat terimi olarak ise özel bir nazım biçiminin adıdır. Divan şiirinde müstezat, gazelin özel bir biçimidir. Uzun dizelerden sonra birer kısa dize eklenmesiyle meydana gelir. Kısa dizelere “ziyade” yani “ek” denir. Uzun ve kısa dizeler kendi aralarında kafiyelidir. Müstezat Örneği Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir […]