Ömer Seyfettin

Ömer Seyfeddin (1884-1920), yirminci asır başlarındaki realist Türk hikâyeciliğinin ileri simâlarından biridir. Genç yaşına ölmüş olmasına rağmen, edebiyatımıza hediye ettiği eserler, gerek sayı gerek değer bakımından Türk hikâyeciliğinde kuvvetli bir adım diye isimlendirilebilecek özel bir mahiyete sahiptir. Ömer Seyfeddin 1884’te Gönen’de doğdu. Babası Binbaşı Ömer Şevki Bey kuvvetli ihtimale göre Kafkas Türklerindendir. Annesi kaymakam Mehmed […]