Realizm (Gerçekçilik)

“Realizm” (gerçekçilik) kavramı, “gerçek‘ anlamına gelen Fransızca “realite” (gerçek, gerçeklik) kelimesinden türetilmiştir. Realizmin -genel- kavram anlamı; “Hayatı, tabiatı, insanı ve olayları olduğu gibi anlatma, aktarma endişesi çevresinde teşekkül etmiş anlayış“; realist (gerçekçi) ise, “Hayatı, tabiatı, insanı ve olayları olduğu gibi anlatma, aktarma iddiasında olan sanatkar veya eser” demektir. Aslında “gerçek“; dolayısıyla “gerçekçilik“, istisnasız bütün sanat […]