Roman İnceleme Plânı

Roman incelemek için iki ana unsuru dikkate almak gerekir. İnceleme bu iki ana unsur altında yapılır: Biçim ve İçerik. 1. Biçim Yönünden İnceleme : Romanın dış görünüşüyle ilgili yapılan incelemelerdir. Romanın adı Romanın sayfa sayısı Romanın ebatları Romanın basıldığı yayınevi ve yeri Romanın basıldığı tarih 2. Romanı İçerik Yönünden İnceleme: Romanın içeriğine dair yapılan incelemelerdir. […]