Saf (Öz) Şiir, Özellikleri ve Temsilcileri

Saf şiir, şiiri sanat için yapma, şiire hiçbir sosyal fayda yüklemeden, şiiri şiir olduğu için seven anlayıştır. Bu anlayışın en mühim temsilcisi Fecr-i Âti’den kopan Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’dir. – Hece vezni yerine aruzla şiir yazmayı sürdürmüşlerdir. – Haşim’e göre şiir, musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakın, ortalama bir dildir. Bunu da […]

Fecr-i Âti Şiiri

Fecr-i Âti Topluluğu sanatçıları sürekli söylediğimiz gibi Servet-i Fünûn edebiyatı sanatçılarına karşı çıkmış ancak onların devamı olmaktan öte bir şey yapamamışlardır. Onların sanat anlayışını aynen olmasa da devam ettirmişler, Batı edebiyatını yakından izlemişlerdir. Fecr-i Âti Şiirinin Genel Özellikleri – Servet-i Fünün sanatçıları gibi Fransız şiirini benimsemişlerdir. – Kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir. – Sembolizm, parnasizm […]