Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

Tanzimat edebiyatını göstermiş olduğu farklı özellikler bakımından I. Dönem Tanzimat Edebiyatı ve II.Dönem Tanzimat Edebiyatı olmak üzere ayırarak inceliyoruz. Her iki dönem de birbirinden farklı özellikler gösterir. Bu sebeple ayrı başlıklar altında incelemekte fayda var. I. Dönem Tanzimat Edebiyatının Özellikleri (1860 – 1876) Bu dönem Tanzimat edebiyatında toplumcu bir karakter ön plana çıkmıştır. Sanat toplum […]

Tanzimat Dönemi Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Edebiyatı modern Türk edebiyatının ilk basamağını oluşturur. Osmanlı’nın yönünü Batıya çevirmesi ile birlikte oradan öğrendiklerinin edebiyattaki yansımasıdır Tanzimat Dönemi Edebiyatı. Eski edebiyata (Divan edebiyatı) tepki olarak doğan, bireyden çok topluma yönelen, toplumun sorunlarını, değişimi, Türk toplumunun Batıya yönelişini inceleyen, bu düşünce yapısıyla eserler veren bir edebiyattır Tanzimat edebiyatı. Biz Tanzimat edebiyatını incelerken öncelikle […]