Tiyatro

Bir metinde geçen olayların, seyirci topluluğu önünde gösterilmesine dayanan edebî metinlere göstermeye bağlı metinler denir. Göstermeye bağlı metinlerin uygulama alanı tiyatrolardır. Tiyatro nedir? Belirli bir halk topluluğunun önünde herhangi bir metne dayalı ya da metinden bağımsız olayın canlandırılmasına denir. Tiyatro göstermeye dayalı bir sanattır. Olaylar sahnede, insanların önünde oluş halindeyken gösterilir, canlandırılır. Tiyatro, toplumla en […]

Tiyatro Terimleri

Dekor: Tiyatrodaki sahneyi gerçek hayattaki mekâna benzetmeye yarayan tüm araç ve gerece dekor denir. Sahne: Tiyatro oyununun sergilendiği yere sahne denir. Perde: Tiyatro oyununun her bir bölümüne perde denir. Ayrınca tiyatro sahnesini seyircilerden saklamak için yapılan örtüye denir. Oyun başlarken açılır, oyun bitince kapatılır. Kostüm: Tiyatro oyuncusunun rollerini yansıtmak için giydikleri kıyafete denir. Suflör: Oyunculara […]