Türkçülük Akımı

Türkçülük akımı Osmanlının son döneminde İslâmcılık ve Osmanlıcılık akımının etkinliğini kaybetmesinden sonra görülen akımdır. Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi Türkçülükte gizlidir. Milli Edebiyat konusunu işlerken Türkçülük konusuna mutlaka değinmek gerekir. Tükçü; Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarda Osmanlıcılık, İslamcılık akımları karşısında Tüklük duygusunu savunanlara denirken; Tükçülük, Tükçülerin ilkelerine dayanan akım, “Pantürkizm” anlamlarında kullanılmıştır. […]

Ziya Gökalp’in Hayatı ve Edebi Kişiliği

Ziya Gökalp’in Hayatı Türkçülüğün babası olarak bilinen şair 23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğmuştur ve asıl adı Mehmet Ziya’dır. Babası Mehmet Tevfik Efendi Efendi’dir. Namık Kemâl’i beğenerek okuyan Tevfik Efendi, aynı zamanda Vilâyet gazetesinde başyazarlık da yapmaktadır. Nitekim böyle bir babanın Ziya Gökalp üzerine tesiri büyük olacaktır. Eğitimine Diyarbakır’da başlayan Gökalp, önce Diyarbakır Askerî Rüştiyesi’ni bitirmiştir. […]