Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türkler tarih sahnesine Köktürk Alfabesiyle çıkmışlardır. Daha sonra Uygur Alfabesi, Arap Alfabesi ve Lâtin Alfabesini kullanmışlardır. Bununla birlikte çok geniş bir coğrafyaya yayılan Türkler çok farklı Alfabeler kullanmışlardır. Yukarıda saydığımız alfabeler dışında Soğd Alfabesi, Mani Alfabesi, Kiril Alfabesi, Ermeni Alfabesi gibi alfabeler de kullanmışlardır.