Saf (Öz) Şiir, Özellikleri ve Temsilcileri

Saf şiir, şiiri sanat için yapma, şiire hiçbir sosyal fayda yüklemeden, şiiri şiir olduğu için seven anlayıştır. Bu anlayışın en mühim temsilcisi Fecr-i Âti’den kopan Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’dir. – Hece vezni yerine aruzla şiir yazmayı sürdürmüşlerdir. – Haşim’e göre şiir, musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakın, ortalama bir dildir. Bunu da […]