Birleşik Kelimelerin Yazılışı

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır. Birleşik veya ayrı yazılması gereken birleşik sözcükleri iki başlık altında inceleyebiliriz. Böylece belirli kurallar eşliğinde bunları daha rahat öğrenebiliriz. 1. […]