Divan Şiiri

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden bir müddet sonra başlayan ve Tanzimat Dönemi Edebiyatına kadar (1860) devam eden edebiyata biz Divan Edebiyatı diyoruz. Bu dönem Arap ve Fars (İran) edebiyatının etkisiyle, Türk şairinin hayal gücü, yaratıcılığı ile şekillenmiş ve kendine özgü kuralları, gelenekleri, anlayışı olan bir dönem haline gelmiştir. Bizim edebiyatımız İslâmiyet öncesinden tutun da Tanzimat dönemine kadar […]

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

Öncelikle bu döneme hangi isimlerin verildiğini tartışmak gerekir. Çünkü farklı isimlendirmeler yanlış anlaşılmaları beraberinde getirir. Bu döneme Osmanlı edebiyatı, divan edebiyatı, saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı denilmektedir. Bizce en uygun olanı Klâsik Türk Edebiyatı‘dır. Zira bu edebiyat sadece Osmanlı topraklarında olmadığı için Osmanlı edebiyatı demek, sadece gazel, kaside ve rubailerin yer aldığı divanlardan oluşmuş bir […]