Aşağıdaki sorular Fecr-i Âti Edebiyatı için hazırlanmıştır. Soruları hazırlarken zemin rengi olarak beyaz kullandığımız için bu sorular akıllı tahta için uyumlu sayfa düzenine sahiptir. Bu sayfayı etkileşimli tahta programı olan Starboard’a aktararak üzerinde dilediğiniz kadar oynama yapabilirsiniz.

Daha fazla akıllı tahta edebiyat soruları için buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki soruları Word dosyası halinde indirmek için lütfen burayı tıklayınız.

Fecr-i Âti Deneme Sınavı 10 Soru ( Cevaplar en alttadır.)

1. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerin istisnasız tamamı hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
C) Dil son derece ağırdır.
D) Şiirde musikiye önem vermişlerdir.
E) Genellikle aşk ve doğa temaları işlenmiştir.

2. Edebiyatımızda ilk kez bildiri yayımlayarak ortaya çıkan bu topluluk; her topluluğun yaptığı gibi kendilerinden önceki topluluğu eleştirerek ortaya çıkmışlardır. Sanatın kişisel ve saygın bir iş olduğunu, Batılılaşmayı daha da ileri götürmek gerektiğini savunmuşlardır. Çok etkili olamayan bu topluluk birkaç yıl faaliyet gösterip 1912 ‘de dağılmıştır.

Paragrafta sözü edilen topluluk hangisidir?

A) Servet-i Fünûn
B) Beş Hececiler
C) Tanzimat sanatçıları
D) Fecr-i Âti
E) Yedi Meşaleciler

3. Seçeneklerden hangisinde Ahmet Haşim’in gezi yazısı verilmiştir?

A) Anadolu Notları
B) Seyahatname
C) Frankfurt Seyahatnâmesi
D) Taymis Kıyıları
E) Bizim Akdeniz

4. …………………………………………………….. şairimiz içinde bulunduğu topluluk ile birlikte “Sanat’ın şahsi ve muhterem” olduğunu savundular. Servet-i Fünûn’a karşı ortaya çıktılar ama onların devamı olmaktan öte gidemediler. Şiirde sembolizmin etkisi altında kalmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere hangi şair getirilebilir?

A) Cenap Şahabettin
B) Yahya Kemâl
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ahmet Haşim
E) Tevfik Fikret

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Âti Topluluğu içerisinde yer almamıştır?

A) Ahmet Rasim
B) Fuat Köprülü
C) Refik Halit Karay
D) Emin Bülent Serdaroğlu
E) Ali Canip Yöntem

6. Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âti dönemlerinde yaşadıkları halde bu topluluğa katılmayarak, bağımsız olarak yazan sanatçıların arasında aşağıdaki isimlerden hangisi yoktur?

A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Ahmet Rasim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Refik Halit Karay hikâyeleriyle Fecr-i Âti Topluluğunda yerini almıştır.
B)  Fecr-i Âti Topluluğu edebiyatımızda beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluktur.
C) Fecr-i Âti sanatçılarından bazıları sonradan Millî Edebiyat akımına dahil olmuşlardır.
D) Fecr-i Âti şiirinde Arapça ve Farsça sözcükleri kullanmışlardır.
E) Fecr-i Âticiler doğu-batı sentezi yapmaya çalışmış, her iki şiiri de benimsemişlerdir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk Edebiyatı (divan edebiyatı) ile Fecr-i Âti Topluluğu arasındaki ortak noktalardan değildir?

A) Her iki dönem şairleri de sanatı sanat için yaparlar.
B) Toplumdan kopuk bir edebiyat meydana getirirler.
C) Şiirleri aynı nazım biçimiyle oluştururlar.
D) Aruz ölçüsünü kullanırlar.
E) Arapça ve Farsçanın yoğun olduğu bir dil kullanırlar.

9. Aşağıdaki seçeneklerde verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Recaizâde Mahmut Ekrem – Tanzimat
B) Tevfik Fikret- Servet-i Fünûn
C) Ömer Seyfettin – Millî Edebiyat
D) Halit Ziya – Servet-i Fünûn
E) Mehmet Rauf – Fecr-i Âti
10. Türk şiirinin önemli isimlerinden olan ve sembolizmin en başarılı şairi olarak bilinen Ahmet Haşim, şiir dışında gezi yazısı, fıkra gibi önemli türlerde de eserler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Haşim’in eserlerinden değildir?

A) Harap Mabetler
B) Göl Saatleri
C) Piyale
D) Gurabahane-i Laklahan
E) Bize Göre

 

Cevaplar:

1.E          2. D        3.  C       4. D        5. E         6. E         7. E         8. C        9. E         10. A

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Sohbete katılın

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir