Bu anlayışın temsilcisi bilindiği gibi İstiklâl şairimiz Mehmed Akif Ersoy’dur. Üstad, yazdığı şiirler ile halkın yaşayışını, millî duygu ve değerlerini, kodu edinir. İlk defa Servet-i Fünûn’da görülen mensur şiir örneklerinin birer devamı olan nazmı nesre yaklaştırma anlayışını devam ettirmiştir.

– Manzumelerinde halkın yaşayışını en derin ifadeleriyle konu edinir.

– Halkı anlattığı şiirlerinde ölçü olarak aruzu kullanır.

– Manzum hikâye türünün en başarılı örneğini Seyfi Baba isimli eserle vermiştir.

– Şiirlerinde gerçeklik duygusunu ön plana çıkarmak istemiştir.

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir