Son dönemde “Muhteşem Yüzyıl” ve akabindeki dizilerle Osmanlı tarihine ve Osmanlı edebiyatına yeniden bir dönüş başladı diyebiliriz. Bu dönüş yazma, üretme anlamında olmasa da en azından okuma, anlama alanına ilerlemeye devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın aşk şiirleri ya da nam-ı diğer mahlasıyla Muhibbi’nin şiirleri hemen hemen her bölümde bir tane yayımlanıyor. Tabii Kanuni’nin ağzından. Özellikle Kanuni’nin Hürrem Sultan için yazdığı şiirleri meşhur. Çok ilgi görüyor.

Osmanlı Devleti padişahları sanatla, özellikle de şiirle yakından ilgilenmişlerdir. O dönemde sanatkârları, şairleri etraflarında tutmak, onlara hürmet göstermek büyüklüğün bir göstergesidir. Bu sebeple birçok Osmanlı padişahının etrafında birçok nitelikli şair mevcuttur. Zaten daha evvel dediğimiz gibi Divan Edebiyatına “Saray Edebiyatı” denmesinin bir başka sebebi de budur. Hattâ yükselme döneminin birçok padişahı Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazarak neredeyse birer divan meydana getirmişlerdir. Tabii hepsinin birer mahlası da vardır. Mahlas, Divan edebiyatında şairlerin şiirlerinin altına isimlerini yazmak yerine yazdıkları lakaplardır. Tabii bu lakap yazma geleneği tevazudan (alçakgönüllülük) ileri gelir. Kendi isimlerini aşikâr etmekten kaçınırlar.

Kanuni Sultan Süleyman’ın mahlası Muhibbî‘dir. Fatih Sultan Mehmed’in mahlası Avni, II. Bayezid’in mahlası Adli, Genç Osman’ın mahlası Farisî, Yavuz Sultan Selim’in mahlası Selimî’dir.

Muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman’ın Şiirlerinden Örnekler:

Not: Aşağıdaki şiirler Ali Slçuk tarafından günümüz Türkçesine aktararak şiirleştirilmiştir.

Kanuni’nin Gazeli

Gönül bie dilbere meftûn olmuştur
Onun için bu ciğer kanlı olmuştur

Ey padişah gül renkli yanağım hasretinden
Gözümün yaşları gül renginde olmuştur

Saçmak için ayağının toprağına
Gözyaşım cevher yüzüm altın olmuştur

Güzellerden vefa gelse şaşılır
Ki onlara cefa kanun olmuştur

Muhibbî Leylâ saçının hasretinden
Sorarsan hâlini Mecnûn olmuştur.

Muhibbi’nin Gazeline Örnek

Gül yüzünü seyreyleyesin âlemde gül bahçesi
İnci dişini düşünsün değerli inci isteyen

Deryâyı seyretmek isteyen gözyaşıma baksın
Sinem ocağı dolu, gelsin beriye ateş isteyen

aşk sırrını belli ettim zülfünün ucunu görüp
Aşk Mansur2u olup geldim, benim dar ağacı isteyen

Harca gönül malını sevgiliye kavuşmak dilersen
Belki van vermek gerekir bu yolda pazar isteyene

Hazine yılansın gül dikensin olmaz ey Muhibbî
Yarsız kalır cihanda kusursz yâr isteyen.

Kanuni Sultan Süleymanın Şiirlerine şimdilik bu kadar örnek yeterli. Ekleme yapılacaktır. Ayrıca aşağıdaki meşhur dizeler de ona aittir:

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süleymanın şiirleri

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Sohbete katılın

2 yorum

  1. Geri bildirim: Gazel
  2. Geri bildirim: Kaside
Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir