Yazım Kuralları

Yıllardır öğrencilerime zaman kaldıkça en çok öğrettiğim konu yazım kuralları geliyor. Her ne kadar onlar yazım kurallarının ne kadar ciddi bir mesele olduğunu bilmez. Mesele “anlaşmaksa” eğer kurala falan ne gerek var? Zaten konuşarak anlaşıyoruz. Hatta onlara göre yazım kurallarını bilmek yerine “slm, nbr” gibi kimi kısaltmaları bilmek anlaşmak için daha önemli. Ben onlara “anlaşmak” […]

Tiyatro

Bir metinde geçen olayların, seyirci topluluğu önünde gösterilmesine dayanan edebî metinlere göstermeye bağlı metinler denir. Göstermeye bağlı metinlerin uygulama alanı tiyatrolardır. Tiyatro nedir? Belirli bir halk topluluğunun önünde herhangi bir metne dayalı ya da metinden bağımsız olayın canlandırılmasına denir. Tiyatro göstermeye dayalı bir sanattır. Olaylar sahnede, insanların önünde oluş halindeyken gösterilir, canlandırılır. Tiyatro, toplumla en […]

Roman

Romanın belirli bir tanımını yapmak çok zordur. Ancak şöyle genel bir çerçeve çizmek gerekirse roman; insanı, çevreyi, duyguyu, tutkuyu, anlatan, bunları çözümleyen, bunları kurduğu yeni bir dünyada yaşatan, uzun yazı türüdür. Roman, kurmaca bir metindir. Bu kurmaca metindeki kahramanlar, mekân, zaman ve kişiler tamamen kurmacadır. Bu kurmaca kahramanları diğer kurmaca unsurlar içerisinde bir düşünce, görüş, […]

Roman İnceleme Plânı

Roman incelemek için iki ana unsuru dikkate almak gerekir. İnceleme bu iki ana unsur altında yapılır: Biçim ve İçerik. 1. Biçim Yönünden İnceleme : Romanın dış görünüşüyle ilgili yapılan incelemelerdir. Romanın adı Romanın sayfa sayısı Romanın ebatları Romanın basıldığı yayınevi ve yeri Romanın basıldığı tarih 2. Romanı İçerik Yönünden İnceleme: Romanın içeriğine dair yapılan incelemelerdir. […]

Masal

Genellikle halkın yarattığı olağanüstü özellikler taşıyan hikâyelerdir. Bu hikâyelerde kahraman olarak insanlar, hayvanlar, dev, cin ve peri gibi olağanüstü varlıklar vardır. Masallarımız sözlü gelenek içerisinde oluşmuş ve kulaktan kulağa aktarılarak yazılı döneme kadar yaşamıştır. Yazılı dönemde ise yazıya aktarılmıştır. Masalların Özellikleri: – Masallarda mekân olarak genellikle Kafdağı gibi hayali mekânlar yer alır. – Masallarda zaman […]

Hikâye

Klâsik bir tanımla, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları kurgulayarak, yer, zaman ve kişi kadrosunun da yardımıyla, belirli bir yapı içerisinde anlatan yazı türüdür hikâye. Anlatmaya dayalı metin türlerinden birisi olan hikâye Türk edebiyatının eski dönemlerinden beri kullanılıyordu. Sözlü edebiyat dönemine gittiğiniz zaman “destan”ların aslında ilkel birer hikâye olduğunu görürsünüz. Çünkü bir kişi kadrosu […]

12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİ 1.Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri 2.Sanat Metinleri 2.1. Fabl 2.2. Masal 2.3. Hikâye (Öykü) 2.4. Roman (Roman inceleme planı) 2.5. Tiyatro (Oyun) 2.6. Şiir II. ÜNİTE: SÖZLÜ ANLATIM 1. Konferans 2. Açık Oturum 3. Sempozyum 4. Forum 5. Münazara III. ÜNİTE: BİLİMSEL YAZILAR Bilimsel Yazılar