Somut ve Soyut İsimler

İsimler konusunda hazırladığımız şemada somut isimler ve soyut isimleri Varlıkların Niteliklerine Göre İsimler başlığı altında inceledik. Sınavlarda sıkça karşımıza gelen ve standart sapması yüksek olan sorulardandır somut ve soyut isimle ilgili sorular. Bunun sebebi karşımıza gelen soruların daha çok somutlama ve soyutlama ile ilgili olmasındandır. Somut İsim Beş duyu organımızdan herhangi bir tanesi ile algılayabildiğimiz, […]

Kültürün Unsurları Nelerdir?

  Kültür nedir sorusuna cevap olarak, bir toplumun tarihsel süreç içerisinde oluşturduğu, nesilden nesile aktardığı maddi manevi birikimlerinin tümüne kültür denir demiştik. Peki kültürün unsurları nelerdir? 1. Dil: Dil, kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Her millet kainatı değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. […]

Kültür Nedir?

Bir toplumun tarihsel süreç içerisinde oluşturduğu, nesilden nesile aktardığı maddi manevi birikimlerinin tümüne kültür denir. Kültürel birikimler iki başlıkta incelenebilir: 1. Maddi Kültür: Bir toplumu toplum yapan maddi unsurların tümüdür. Binalar, halk oyunları, kitapları, sokak oyunları, gelenek ve görenekleri maddi kültüre girer. 2. Manevi Kültür: İnanç, yaşayış, olaylara bakış vb. unsurlar da manevi kültürü oluşturur. […]

Dil Nedir?

Dil nedir? Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir sosyal kurum; seslerden örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir. ( Muharrem Ergin’in Türk […]

Dil – Kültür İlişkisi

Dil ve kültür yüzyıllardır birlikte ilerleyen, gelişmeleri birbirlerine borçlu olan iki kavramdır. Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araçtır. Günlük hayatın her alanında; okulda, evde, işte vs. aklınıza gelebilecek her yerde biz dilimiz vasıtasıyla iletişim kurarız, diğer insanlarla anlaşırız. Derdimizi, isteklerimizi diğer insanlarla dilimiz ile paylaşırız. Kültür ise bir milletin tarih boyunca ortaya koyduğu ve […]

İnsan, İletişim ve Dil

İletişim ünitesindeki ikinci konumuz “İnsan, İletişim ve Dil” başlığı ile karşımıza çıkıyor. Bu konu altında aşağıdaki kazanımları kazanmanızı hedefliyoruz. 1. Dil-insan ilişkisini belirler. 2. Dille gerçekleştirilen iletişimle diğer iletişimler arasındaki farklılıkları sezer. 3. Dilin işlevlerini açıklar. Bu konumuz bir önceki ve sonraki konulara göre biraz daha fazla soyut kelime, kavram içerdiği için anlamak biraz daha […]

İletişim Konusu

İletişim ünitesinde sizden beklenen beceriler, kazanımlar şu şekildedir: 1.İletişimin önemini ve değerini sezer. 2.İletişimde bulunması gereken ögeleri belirler. 3.İletişimde gönderici, alıcı ve ileti ilişkisini açıklar. 4.Gönderici-alıcı ilişkisinde göstergelerin yerini ve önemini fark eder. 5.Göstergelerin ayırıcı özelliklerini belirler. 6.İletişimde bağlamın önemini fark eder. Sizler bu sorulara cevap verdiğiniz, verebildiğiniz taktirde bu konudan başarılı sayılacaksınız. O halde […]

Yazım Kuralları

Yıllardır öğrencilerime zaman kaldıkça en çok öğrettiğim konu yazım kuralları geliyor. Her ne kadar onlar yazım kurallarının ne kadar ciddi bir mesele olduğunu bilmez. Mesele “anlaşmaksa” eğer kurala falan ne gerek var? Zaten konuşarak anlaşıyoruz. Hatta onlara göre yazım kurallarını bilmek yerine “slm, nbr” gibi kimi kısaltmaları bilmek anlaşmak için daha önemli. Ben onlara “anlaşmak” […]

Atasözleri Sözlüğü ve Atasözleri Anlamları

Atasözleri, Türk edebiyatının, Türk dilinin, Türk folklorünün en mühim unsurlarından biridir. Zira biz atasözlerine bakarak Türk tarihi hakkında bazı yorumlarda bulunuruz. Bunun temel sebebi sanatın toplumun aynası olduğu görüşünün etkisidir. Sanat faaliyetleri, edebi eserler, toplumun siyasi, kültür, ekonomik, askeri, idari, adli birçok unsurunu yansıtır. Hatırlarsanız biz 9. sınıf Türk edebiyatı konularına göz atarken “Metin ve […]

Sözcükte Anlam

Sözcükte anlam konu anlatımı sayfasına hoş geldiniz. Bir edebiyat öğretmeni olarak size dilim döndüğünce sözcükte anlam konusunu anlatacağım. Sizden tek ricam lütfen bu konuya çalışırken dikkatinizi dağıtacak tüm elektronik cihazlarınızı kapatmanız. İnternete bağlı çalışıyorsanız da diğer sayfaları kapatmanız. Çünkü, sözcükte anlam konusu yoğunlaşma, dikkat isteyen bir konudur. Ayrıca sözcükte anlam konusu tüm dil bilgisinin temelini […]