Muzaffer Tayyip Uslu Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri

İsmi son dönem başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan‘ın filmi Kelebeğin Rüyası ile gündeme gelen Muzaffer Tayyip Uslu, filmdeki gibi gerçek hayatta da Rüştü Onur ile arkadaş olan bir şairdir. Edebiyat dünyasının önemli isimlerindendir. Muzaffer Tayyip Uslu 1922 yılında İstanbul’da doğan şair, 1946 yılında Zonguldak’ta vefat etmiştir. O da şair arkadaşı Rüştü Onur gibi genç yaşta veremden […]

Rüştü Onur Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Edebiyat dünyasının en mühim isimlerinden olmasına rağmen son dönem yayımlanan Kelebeğin rüyası isimli film ile duyulan Rüştü Onur, 3 Ağustos 1920’de Zonguldak ilinin bastonu ile meşhur Devrek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası bir köy öğretmeni olan Mehmet Emin Onur, annesi ise Fikriye Hanım’dır. Beni Hülasa isimli şiiri ile mest etmiştir Rüştü Onur: Ben ölsem be anacığım […]

Klasisizm Akımı

Klasizm, “Klasik’ kelimesi, köken itibariyle “seçme” anlamındaki Latince “classicus”tan gelmektedir. Klasik kavramı, gerek Batı dillerinde gerekse Tük dilinde farklı kişiler veya farklı dönemlerde farklı manalarda kullanılmış ve kullanılmaktadır. Söz konusu durum, tabiî olarak birtakım karı- şıklıklara sebep olmuş ve olmaktadır. Bu sebeple önce klasik kavramının anlamlarını bilmemizde fayda vardır. Klasik: Eski Yunan ve Latin yazar/şairleri […]

Romantizm Akımı

“Romantizm” kavramı, köken olarak “romance” kelimesinden gemektedir. “Romance”, Roma İmparatorluğu’nda halkın konuştuğu ve Latince’nin bozulmuş hali olan konuşma dilidir. Halk, ilim dili olan asıl Latinceyi bilmez. Zamanla “romance”, halkın ilgi duyduğu olağanüstülüklerle dolu, tabiat güzelliklerinin anlatıldığı şiir ve nesir tüü eserlerin buniteliğini belirten sıfat olmuş ve söz konusu nitelikler için kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebeple ilk […]

Realizm (Gerçekçilik)

“Realizm” (gerçekçilik) kavramı, “gerçek‘ anlamına gelen Fransızca “realite” (gerçek, gerçeklik) kelimesinden türetilmiştir. Realizmin -genel- kavram anlamı; “Hayatı, tabiatı, insanı ve olayları olduğu gibi anlatma, aktarma endişesi çevresinde teşekkül etmiş anlayış“; realist (gerçekçi) ise, “Hayatı, tabiatı, insanı ve olayları olduğu gibi anlatma, aktarma iddiasında olan sanatkar veya eser” demektir. Aslında “gerçek“; dolayısıyla “gerçekçilik“, istisnasız bütün sanat […]

Osmanlıcılık

Osmanlıcılık, Osman Gazi’ nin XIII. yüzyılda kurduğu, Birinci Dünya savaşından sonra dağılan Türk imparatorluğuna ve bunun uyruklarına verilen “Osmanlı” sözcüğünden gelir. Osmanlılık ilkesini kabul edenlerin yolu anlamında kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu otuz sekiz ulustan kurulu uyruklar topluluğudur. Araplar, Boşnaklar, Çerkezler, Gürcüler, Kürtler, Arnavutlar, Süryaniler, Macarlar, Bulgarlar, Rumlar, Sırplar, Yunanlar, Romenler, Ermeniler, Yahudiler hep birlikte Osmanlı bayrağının […]

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı Şair ve yazar Necip Fazıl KISAKÜREK, 26 Mayıs 1905’te İstanbul’da doğdu. Çocukluğu, büyük babasının İstanbul Çemberlitaş’taki konağında geçti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız Kolejleri ile Bahriye Mektebi’nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamladı. Lisedeki hocaları arasında Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki), İbrahim Aski gibi isimler vardı. Necip Fazıl Kısakürek hocalarından en […]

Pratik Edebiyat Bilgileri

Üniversiteye giriş sınavının YGS ve LYS şeklinde iki basamaklı hâle getirilmesi en çok lise öğrencilerini olumsuz etkiledi. LYS’nin yani sosyal ve edebiyat gibi ileri düzey ezbere dayanan derslerin üniversiteye giriş sınavında sorulması demek lisede görülen edebiyat derslerinin tamamının ezberlenmesi demekti. Zordu fakat gerekli miydi diye soracak olursanız, evet, cevabını almanız kaçınılmaz olacaktır. İşte YGS’ye ve […]

Nazım Hikmet’in Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Türk edebiyatında adından ve eserlerinden çok siyasî kimliği, yaşantısı ile söz ettiren Nazım Hikmet siyasî kimliğini tartışmayı bir kenara bırakırsak şüphesiz çok mühim bir şairdir. Türk edebiyatının, Türk şiirinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş, şiirlerinde çok farklı bir üslûp kullanmıştır. Nazım Hikmet’in hayatı çalkantılarla, git gellerle doludur. Nazım Hikmet’in hayatına baktığımızda eserlerini, sanatını etkileyen çok şey […]

Şarkı

Divan şiiri genelde beyit nazım birimi üzerine kuruludur. Yani ikilik sistemdedir. Ancak bazı nazım biçimleri dörtlük veya bend üzerine kurulu olabilir. İşte “şarkı” da divan edebiyatında dörtlük nazım birimi üzerine kurulu olan nazım biçimlerinden bir tanesidir. Şarkının Özellikleri – Aşk, sevgi, tabiat, eğlence gibi konularda yazılan lirik yani duygusal konularda yazılırlar. – Kafiye düzeni abab […]