Kıt’a

Divan şiiri nazım biçimlerinden olan  günümüzde dörtlük nazım birimine kıta denirken Divan edebiyatında ise bir nazım biçiminin adıdır. Kıtanın Özellikleri – Genellikleiki beyitin bir araya gelmesiyle oluşan nazım biçimidir. – İkinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklıdır. (xa xa) – İki beyitte de bir anlam bütünlüğü ve birliği vardır. – Çok farklı konularda yazılabilir. Ancak daha […]

Kaside

Divan şiirinde gazelden sonra en mühim nazım biçimlerinden biridir kaside. Daha çok din ve devlet büyüklerini; peygamberi, halifeleri, padişahları övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Kaside, önce Arap edebiyatında görülen daha sonra Türk edebiyatına geçen bir nazım şeklidir. Kaside ilk başlangıçta aşk duyguları ve tabiat güzellikleri karşısında duygulanmalardan doğan ve bu duyguları kabile topluluklarının sosyal hayatıyla birleştiren […]

Gazel

Gazel, divan şiiri arasında en çok rağbet görenidir. Çünkü divan şiiri geleneğini en çok yansıtan şiir türüdür. Gazel’in en önemli özelliği aşk ve sevgi üzerine yazılmış şiirlerden oluşmasıdır. Gazel, konusu itibariyle Halk şiirindeki koşmalara, İslâmiyet öncesi Türk şiirindeki koşuklara benzer. Gazelin Tarihi Türkler, İslâmiyetle tanıştıktan sonra Arap ve Fars kültüründen, sosyal yaşantısından ve dolayısıyla da […]

Milli Edebiyat Deneme Sınavı

Aşağıdaki sorular Milli Edebiyat Dönemi ile ilgilidir. Amaç Milli Edebiyat konu anlatımını okuduktan sonra buradan bilgilerinizi pekiştirmektir. Soruların cevapları sayfanın en altındadır. Ayrıca bu Milli Edebiyat deneme sınavı akıllı tahta uyumludur. Zemin beyaz olduğu için tahtada rahatlıkla çözebilirsiniz. Millî Edebiyat Soru Bankası 1. 1911’de başlayan ve 1923’e kadar devam eden, edebiyatın Türkçeleşmesi gerektiğini savunan, şiirde […]

Türk Edebiyatında Edebi Akımlar ve Temsilcileri

Yıllardır hepinizin kafasını bulandıran bu edebi akımlar konusu geniş bir şekilde okudunuz ama pekiştirmek için kısa bilgiye mi ihtiyacınız var. Buyurun o halde. Bu konuyu akıllı tahtada öğrencilere göstererek anlatabilirsiniz. KLASİSİZM Klasisizm kelimesi, Lâtincede seçme anlamına gelen “classicus” kelimesinden gelmektedir. XVI. Yüzyıl sonlarından itibaren ortaya çıkmaya başlamış, XVII. Yüzyılda en görkemli eserlerini vermiştir. Bu sebeple […]

Divan Şiiri

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden bir müddet sonra başlayan ve Tanzimat Dönemi Edebiyatına kadar (1860) devam eden edebiyata biz Divan Edebiyatı diyoruz. Bu dönem Arap ve Fars (İran) edebiyatının etkisiyle, Türk şairinin hayal gücü, yaratıcılığı ile şekillenmiş ve kendine özgü kuralları, gelenekleri, anlayışı olan bir dönem haline gelmiştir. Bizim edebiyatımız İslâmiyet öncesinden tutun da Tanzimat dönemine kadar […]

Divan Edebiyatının Diğer İsimleri ve Açıklamaları

Ortaöğretim öğretim programında ve ders programlarında Divan Edebiyatı ismiyle bahsedilen dönem İslâmiyet’in kabulünden bir dönem sonra başlayan ve Tanzimat Edebiyatının başlamasına kadar devam eden dönemdir. Bu döneme birkaç farklı isim verilir. Biz bütün isimleri ve açıklamaları aşağı yazalım: Saray Edebiyatı: Bu isimlendirme, bu dönem edebiyatının genelde saray ve çevresinde gerçekleştiğini savunan görüş tarafından kullanılmıştır. Bu […]

Yazarlar ve Şairler

Bu bölümde Türk edebiyatına, Türk tarihine damgasını vurmuş önemli yazarlarımızın hayatlarına, biyografilerine değineceğiz. Aşağıda yazarlarımız ve şairlerimizin biyografisi alfabetik olarak listelenmiştir. A Ahmet Haşim E Emin Bülent Serdaroğlu M Müfit Ratib Ö Ömer Seyfettin Ş Şevket Rado T Tahsin Nihad Z Ziya Gökalp

Roman

Romanın belirli bir tanımını yapmak çok zordur. Ancak şöyle genel bir çerçeve çizmek gerekirse roman; insanı, çevreyi, duyguyu, tutkuyu, anlatan, bunları çözümleyen, bunları kurduğu yeni bir dünyada yaşatan, uzun yazı türüdür. Roman, kurmaca bir metindir. Bu kurmaca metindeki kahramanlar, mekân, zaman ve kişiler tamamen kurmacadır. Bu kurmaca kahramanları diğer kurmaca unsurlar içerisinde bir düşünce, görüş, […]

Roman İnceleme Plânı

Roman incelemek için iki ana unsuru dikkate almak gerekir. İnceleme bu iki ana unsur altında yapılır: Biçim ve İçerik. 1. Biçim Yönünden İnceleme : Romanın dış görünüşüyle ilgili yapılan incelemelerdir. Romanın adı Romanın sayfa sayısı Romanın ebatları Romanın basıldığı yayınevi ve yeri Romanın basıldığı tarih 2. Romanı İçerik Yönünden İnceleme: Romanın içeriğine dair yapılan incelemelerdir. […]